Corral Orden Cabezas Categoria Raza
45 1 5 Vacas con Cria Aberdeen Angus Coloradas
46 2 6 Vaquillonas con Cria Aberdeen Angus Negras
47 3 5 Vaquillonas con Cria Aberdeen Angus Negras
48 4 5 Vaquillonas con Cria Aberdeen Angus Coloradas
49 5 6 Vaquillonas con Cria Aberdeen Angus Coloradas
50 6 7 Vaquillonas con Garantia Aberdeen Angus Negras
51 7 7 Vaquillonas con Garantia Aberdeen Angus Negras
52 8 5 Vaquillonas con Garantia Aberdeen Angus Negras
53 9 5 Vaquillonas con Garantia Aberdeen Angus Negras
54 10 5 Vaquillonas con Garantia Aberdeen Angus Negras y Coloradas
55 11 12 Vaquillonas con Garantia Aberdeen Angus Negras y Coloradas
56 12 12 Vaquillonas con Garantia Aberdeen Angus Negras y Coloradas
57 13 10 Vaquillonas con Garantia Aberdeen Angus Negras y Coloradas
58 14 12 Vaquillonas con Garantia Aberdeen Angus Negras
59 15 12 Vaquillonas con Garantia Aberdeen Angus Negras
60 16 4 Vaquillonas con Garantia Aberdeen Angus Coloradas
61 17 4 Vaquillonas con Garantia Aberdeen Angus Coloradas
62 18 12 Vaquillonas para Entore Aberdeen Angus Coloradas
63 19 10 Vaquillonas para Entore Aberdeen Angus Coloradas
64 20 9 Vaquillonas para Entore Aberdeen Angus Coloradas
65 21 10 Vaquillonas para Entore Aberdeen Angus Coloradas
66 22 10 Vaquillonas para Entore Aberdeen Angus Coloradas
67 23 10 Vaquillonas para Entore Aberdeen Angus Coloradas
68 24 30 Terneras Aberdeen Angus Coloradas